Vadå radiosamband?

Enkelt uttryckt är radiosamband en organiserad kommunikationsverksamhet riktad mot ett speciellt uppdrag, en speciell händelse eller ett speciellt evenemang.

Uppdraget eller händelsen kan vara något som negativt påverkar vårt samhälle, vår infrastruktur eller vår elförsörjning. Exempel kan vara svår väderlek, skogsbränder, översvämningar, utsläppsolyckor, svåra tågolyckor mm. I dessa lägen kanske inte de ordinarie kommunikationsvägarna i form av telefoner, internet eller interna radionät räcker till. Orsaken kan vara att det handlar om svårtillgängliga och avlägsna områden, men även att stora mängder hjälpresurser medför att nätkapacitet mm inte räcker till.

Evenemang kan handla om olika former av tävlingar; Bilrallyn, cykel- , skid- och löpartävlingar mm där snabba rapporter och säkra kommunikationer krävs. Även stora musikevenemang, stadsfester och liknande kräver effektiv radiokommunikation mellan vakter, sjukvårdspersonal osv.

I vissa lägen kan arrangörer och uppdragsgivare välja att anskaffa radiosystem själva och sedan låta befintlig personal använda dessa. I andra lägen, vilket normalt rekommenderas, anlitas radioklubbarnas erfarna radiooperatörer som har stor vana att hantera kommunikation i besvärliga miljöer, under stress osv. Dessutom kan fullt fokus läggas på de ordinarie sysslorna. Sambandet kräver ofta sitt!