Vilka är vi? Vilka resurser har vi?

Vilka är vi?

 Vi som erbjuder tjänsten Radiosamband är personer med stort radiointresse, oftast certifierade radioamatörer och alltid med egna tekniska resurser för närkommunikation såväl mobilt som bärbart och stationärt.

Sambandsverksamhet organiseras i amatörradioklubbar som ofta tillhör riksorganisationen Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt i lokala avdelningar tillhörande Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Denna webbplats har ingen organisatorisk tillhörighet nationellt. Här har istället de lokala radioklubbarna och FRO-avdelningarna valt att deltaga fritt av eget lokalt intresse för att skapa en större kontaktyta dels internt mellan varandra men framför allt utåt mot omvärlden och de tilltänkta uppdragsgivarna.

 

 Vilka resurser har vi?

 Radioklubbarna och FRO-avdelningarna förfogar över olika typer av  resurser som kan användas vid radiosambandsuppdrag. Det kan handla om stationära, mobila och bärbara radiostationer, olika typer av antenner och master, fasta och mobila relästationer, sambandsledningsfordon, reservelverk mm. Lägg där till de enskilda medlemmarnas radiobestyckade privatbilar.

 

Mer information om vilka resurser som respektive enhet kan erbjuda fås vid kontakt med sambandsledarna.

Läs mer under fliken Kontakta oss